Stylizacje

Uwielbiamy oglądać nasze zadowolone klientki w ciuchach od nas! Chwalcie się swoimi stylizacjami, a my raz na jakiś czas nagrodzimy autorkę najlepszego zdjęcia rabatem ;). Pamiętajcie o oznaczaniu zdjęć #stylowybaaazar na Instagramie. Regulamin konkursu na dole strony.

Pozdrawiamy i zachęcamy - Stylowy Baaazar

Regulamin Konkursu "Pokażcie się!":

 1. Konkurs rozpoczyna się 3 października i trwa do odwołania.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba będąca pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą polskie obywatelstwo oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która dokonała zakupu w sklepie internetowym stylowybaaazar.pl lub na naszym stoisku stacjonarnym.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie zdjęcia.
 6. Wykonanie zadania konkursowego polega na umieszczeniu przez Uczestnika zdjęcia na portalu Instagram przedstawiającego w sposób kreatywny odzież zakupioną w sklepie Organizatora. Zdjęcie powinno być opatrzone tagiem #stylowybaaazar .
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie Konkursowe oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 9. Nagrodę w Konkursie stanowi przyznanie Uczestnikowi jednorazowego rabatu -10% na zakupy w sklepie internetowym stylowybaaazar.pl.
 10. Przyznany rabat obowiązuje od ceny pierwotnej odzieży. Nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami. Rabat nie obniża ceny wysyłki.
 11. Organizator może przyznać więcej niż jedną nagrodę - według własnego uznania.
 12. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w wiadomości prywatnej na portalu Instagram.
 13. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem http://stylowybaaazar.pl/strona/stylizacje .
 14. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania zdjęcia w celach reklamowych na sklepie internetowym stylowybaaazar.pl, na profilu Instagram - @stylowybaaazar oraz na profilu Facebook - facebook.com/stylowybaaazar.
 15. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
  2. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
  3. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów